โพเดี่ยม 2,500 บาท

 

I1 ป้ายแสดงข้อมูล A3 500 บาท, A4 300 บาท

 

I2 ป้ายโปสเตอร์ 600 บาท

 

บริเขต ต้นละ 100 บาท

แท่นวางกิมมิค 1,000 บาท

      ตู้เย็น 2,500 บาท

แผ่นพาเลท 1.20×1 ม. สูง 10 ซม.

แผ่นละ 100 บาท

พื้นเวที 1.20 x 1.20 สูง 60 และ 80ซม.

ราคาแผ่นละ 600 บาท บันได 3ขั้น 500 บาท