พัดลมให้เช่า

      F1 900 บาท

 

    F2 900 บาท

 

F3 2,500 บาท

 

F4 2,000 บาท