บูธไม้หลังคาจั่ว
ขนาด 2 x 2 ม.

บูธไม้หลังคาเรียบ
ขนาด 2 x 2 ม.

บูธไม้หลังคาเรียบ
ขนาด 3 x 3 ม.

บริการเช่าเต็นท์  อุปกรณ์ออกบูธ เก้าอี้ พัดลม โต๊ะ

ชุดเครื่องเสียงและระบบไฟครบวงจร