บูธไม้หลังคาจั่ว ขนาด 2 x 2 ม.

บูธไม้หลังคาเรียบ ขนาด 2 x 2 ม.

บูธไม้หลังคาเรียบ ขนาด 3 x 3 ม.

บริการเช่าเต็นท์  อุปกรณ์ออกบูธ เก้าอี้ พัดลม โต๊ะ

ชุดเครื่องเสียงและระบบไฟครบวงจร