โต๊ะจีนคลุมผ้าขาว +เ ก้าอี้คลุมผ้าขาว 8ตัว + โบว์ทอง

ชุดละ 700 บาท

 
เก้าอี้หลุยส์

ชุดละ 3,500 บาท

 
ชุดทาเคชิ โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 4 ตัว

ชุดละ 900 บาท

 
ชุดเจรจาธุรกิจ B01 โต๊ะ 1 ตัว + เก้าอี้ 4 ตัว

ชุดละ 1,500 บาท

 
ชุดเจรจาธุรกิจ B02 โต๊ะ 1 ตัว + เก้าอี้ 4 ตัว

ชุดละ 1,500 บาท

 
ชุดเจรจาธุรกิจ B03 โต๊ะ 1 ตัว + เก้าอี้ 4 ตัว

ชุดละ 1,500 บาท

 
ชุดเจรจาธุรกิจ B04 โต๊ะ 1 ตัว + เก้าอี้ 2 ตัว

ชุดละ 1,500 บาท

 
โซฟา เดี่ยว 2 + ยาว 1 + โต๊ะกระจก

ชุดละ 3,500 บาท